Perdón! Datos del tiempo no disponibles!

La Geria

La Geria to jeden z krajobrazów rolniczych najbardziej charakterystycznych dla Lanzarote i całego archipelagu. Jego początki wynikają z potrzeby wykorzystania dużych przestrzeni pokrytych piaskami wulkanicznymi(lapilli) pochodzącymi z erupcji wulkanicznych Timanfaya.

Rolnicy na Lanzarote nauczyli się wykorzystywać fakt, że rośliny częściowo pokryte drobnymi kamyczkami i piaskiem rozwijają się dużo lepiej. W ten sposób zrodził się pomysł, żeby po odkryciu wierzchniej, 2,5-metrowej warstwy, sadzić rośliny bezpośrednio w podłożu wulkanicznym.

Wykopane w ten sposób stożkowate otwory, zazwyczaj osłaniane są od wiatru za pomocą niewielkich murków. Szczególne cechy lapilli pozwoliły na uprawę roślin w niezwykle suchych warunkach w miejscu, gdzie opady deszczu rejestrowane są niezwykle rzadko. Jest to możliwe dzięki temu, że materiał wulkaniczny ma zdolność absorbowania i magazynowania wilgoci, zarówno tej okolicznej(mgły, rosa, etc.), jak i pochodzącej z opadów deszczu. W ten sposób większość wody deszczowej zatrzymywana jest w glebie ułatwiając filtrowanie i zapobiegając erozji. Ponadto, piasek lapilli stanowi warstwę izolacyjną, która ogranicza parowanie wody i utrzymuje stałą temperaturę gleby uprawnej.

Uprawa winorośli.

Pin It on Pinterest

Share This